Home

Actueel

Onze Groene standpunten op de gemeenteraad mei :

...

Onze gemeente staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de verkiezingen. Hiermee vervult zij een belangrijke en omvangrijke taak in ons democratisch bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.

...

Onze Groene accenten op de gemeenteraad april :

*voorstelling 9puntenplan Tremelo Shoppinggemeente. Na positieve feedback van locale economieraad en diverse inwoners zien meerderheid en deel van opposite niet echt baat in ons...